Tudományos program

 

A konferencia absztraktkötete, illetve az elhangzott előadások, a bemutatott poszterek és az absztraktkötet letölthetőek itt>>

A konferencia témakörei:

  • Erdőssztyepp jellegű élőhely-mozaikok Közép- ill. Kelet-Európában. Egy-egy hazai vagy határainkon túli erdőssztyepp-terület tájföldrajzi, tájtörténeti, botanikai-zoológiai bemutatása, természetvédelmi problémák. Kiemelt jelentőségű erdőssztyepp-fajok kutatásának eredményei. 
  • Inváziós növény és állatfajok erdőssztyepp élőhelyeken. A száraz, alföldi jellegű élőhelyek legfontosabb inváziós növény és állatfajai, történetük, visszaszorításuk lehetőségei 
  • Az erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelmi erdőkezelés lehetőségei erdőssztyepp élőhelyeken. Erdőgazdálkodás száraz, alföldi körülmények között. Erdészettörténet, napjaink erdészetpolitikája. Az erdőgazdálkodás gyakorlati nehézségei, kihívásai. Természetvédelmi erdőkezelés. 
  • Növény- és állatfajok között interakciók erdőssztyepp élőhelyeken. A növényevő nagyvadállomány szerepe a száraz, alföldi élőhelyeken. A vadkár problémája: vadsűrűség és az élőhely kölcsönhatása. Gerinces és gerinctelen állatfajok szerepe az erdőssztyepp jellegű életközösségek működésében. 
  • Élőhely rehabilitáció. Az erdőssztyepp élőhelyek helyreállításának lehetőségei. Megvalósult és tervezés alatt levő projektek, azok eredményei és legfőbb tanulságai.

 

A konferencia nyelve angol, de magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk. Előadásokat és posztereket elsősorban angolul – vagy külön egyeztetés alapján magyarul – várunk.

A poszterek kiállítására az érkezés napján, leszedésére a konferencia zárásakor kerül sor.

A konferenciára az elhangzó előadások és a kiállított poszterek absztraktjait és az előadók rövid bemutatását tartalmazó absztraktkötet kerül kiadásra.

 

A konferencia programja

 

Október 6.                       Előadók

 

9:30-10:30       Regisztráció
10:30-10:50     Megnyitó: Dr. Takács András Attila, Figeczky Gábor
10:50-13:00     I. szekció

VARGA Zoltán: Biogeographical connections of Pannonian steppic woods
MOLNÁR Csaba: Steppic wood vegetation between the Carpathians and the Dniester
MOLNÁR Zsolt: Pannonian sand steppic woods in space and time
RÉDEI Tamás: Lowland sand oak forests are extremely important and vulnerable elements of Pannonian sand forest steppe biodiversity
SZABADOS Klára: Sand steppes and oak woodlands in Vojvodina (Serbia)

13:00-14:00      Ebédszünet
14:00-15:50      II. szekció

Wolfgang WILLNER: Steppic wood habitats in Austria: definition, phytosociology, and conservation status
FEHÉR Sándor: The historical development, state and conservation of steppic woods in Slovakia
LESKU Balázs: Steppe woods in the northern part of the Great Plain
SZIGETVÁRI Csaba: Steppic oak woods within a city: problems, opportunities and an NGO response

15:50-16:30      Poszterszekció
16:30-17: 00     Kávészünet
17:00-18:30      III. szekció

Thorsten AßMANN: The grand capricorne and oaks as promotors for biodiversity
Nicklas JANSSON: Work and result from a project aiming to save the oak steppic woods in Turkey and comparisons with Sweden
CSATHÓ András István: The importance of protecting verges, the most frequent location of ancient loess steppe remnants

19:30                Vacsora

Október 7.


9:00-10:30       IV. szekció

CSECSERITS Anikó: Diversity and plant invasion in primary and secondary sand grasslands in Kiskunság
BANKOVICS András: Habitat reconstructions in the LIFE Nature project for the conservation of the Pannonian endemic Dianthus diutinus
MIHALIK Erzsébet, NÉMETH Anikó: Ex situ propagation and re–establishment of the Pannonian endemic Dianthus diutinus
Ivan PARNIKOZA: Forest vegetation of the Ukrainian steppe zone: past and present

10:30-11:00     Kávészünet
11:00-12:30     V. szekció

BÉRCESNÉ MOCSKONYI Zsófia: A nagykőrösi pusztai tölgyesek történetének térinformatikai elemzése
VERŐ György: LIFE-Nature project in Nagykőrös sandy steppic oak stands 2006-2011
KUN András: Mégis inkább tölgyes erdő? Természetvédelmi kezelések a Nagykőrösi erdőben
SZENTPÉTERI Sándor: Homoki erdőssztyeppek speciális kérdései hatósági szempontból

12:30-13:30      Ebédszünet
13:30-15:30      VI. szekció

SZIDONYA István: Invazív növények vegyszeres irtásának tapasztalatai Magyarországon
KRÖEL-DULAY György, et al.: Pine plantations on sand have high conservation potential
KISSNÉ UZONYI Ágnes: Variation in groundwater levels in old growth oak forests on the Great Hungarian Plain in the last 75 years
SZEMETHY László: Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary
KATONA Krisztián: Feeding habits of Red Deer and game damage in the forests of the Hungarian Great Plain

15:30-16:00       Kávészünet
16:00-17:30       VII. szekció

KESERŰ Zsolt: Experiences of root excavations on dry sandy sites
CSÓR Attila: Gödöllői-dombság erdőgazdasági táj alkalmazott erdőfelújítási eljárásai - erdőssztyepp klíma
MADÁCSI Sándor: Kocsányos tölgyes állományok megújítása, illetve telepítése a Duna-Tisza közi Homokhátságon erdészeti tapasztalatok alapján

18:00-22:30      Vacsora a Rendek tanyagazdaságban

Október 8.

9:00-10:00        Utazás Nagykőrösre
10:00-12:00      Terepbejárás a LIFE projektterületen

Verő György, Sipos Katalin

12:00-13:00      Pihenő, hideg ebéd csomagból a Pálfája Oktatóközpontban
13:00-15:00      Terepbejárás a LIFE projektterületen

Verő György, Vinczéné Sápi Mária

15:00-16:00      Visszautazás Kecskemétre
  

 
 

A programot itt a honlapon folyamatosan frissítjük. A végleges programot a regisztrált résztvevőknek e-mailen is megküldjük.

 

 

Oldaltérkép   Impresszum
© Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország,
    Nagykőrösi Önkormányzat
Utolsó frissítés: 2014.08.22.
Kapcsolat English