Nagykőrösi pusztai tölgyesek

A Nagykőrös határában elterülő pusztai tölgyesek és gyöngyvirágos tölgyesek egyediségük, természetességük, kiterjedésük alapján egyedülálló értéket képviselnek, nem csupán hazai mércével mérve, hanem egész Európa számára is. Az itt található homoki erdőssztyepp-tölgyes a legtermészetesebb és a legnagyobb összefüggő homoki erdőtömb, ezért megőrzése az utókor számára fontos feladatunk.

Az erdőssztyeppek egykor Európa keleti felének nagy területeit borították. Honfoglaló őseink is ezt a növényzeti típust kedvelték, a vándorlások során az erdők és legelők e sajátos elegyét követve jutottak el a Kárpát-medencébe. Sajnos a mezőgazdaság későbbi térhódítása is éppen ezt a tájtípust számolta fel szinte teljesen, itt-ott hírmondónak meghagyva belőle egy-egy foltot. A XX. század folyószabályozásai a talajvízszint csökkentésével további csapást jelentettek az erdők számára, majd az elmúlt évtizedekben sok állományt cseréltek le akácos és nyaras ültetvényekre. A magyar Alföld még mindig létező homoki tölgyesei kiemelkedően változatos élővilágukkal szigetként bukkannak fel az ültetvények és mezőgazdasági táblák tengerében.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a WWF Magyarországgal és Nagykőrös Városának Önkormányzatával karöltve a legnagyobb, legtermészetesebb állapotban megmaradt homoki tölgyesek megőrzését, és ahol szükséges, az élőhely helyreállítását tűzte ki célul. Átvállalva a természetvédelmi kezelés feladatait, a különböző mértékben leromlott állományokból igyekszünk a természetesnek megfelelő összetételű és szerkezetű erdőket kialakítani, úgy, hogy azok minél több faj számára nyújthassanak otthont. Több helyen el kell távolítani az agresszíven terjedő idegenhonos növények – más néven özönnövények – egyedeit, máshol pedig el kell keríteni az állományokat az élelmet kereső, a természetesnél sokkal nagyobb létszámban jelenlévő őzek, szarvasok, vaddisznók elől, hogy felnőhessen a tölgyek új nemzedéke. Az erdőben tanösvényt és oktatóközpontot is létesítünk, így reményeink szerint egyre többen megismerik majd Alföldünk ezen rejtett értékeit, és megértik, miért olyan fontos közösen megőriznünk unokáinknak.

 

Oldaltérkép   Impresszum
© Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország,
    Nagykőrösi Önkormányzat
Utolsó frissítés: 2014.08.22.
Kapcsolat English