Monitorozás

A monitorozás során nyomon követjük a kezeléseink élőhelyekre gyakorolt hatását, valamint az élőhelyek biológiai állapotának változását.

A monitorozás azt jelenti, hogy hosszú távon, rendszeres megfigyelésekkel nyomon követjük egy vizsgálandó terület változásait, vagy egy faj egyedeinek viselkedését. Jelen esetben kétféle monitorozást végzünk.

A természetvédelmi kezelés monitorozásának célja elsősorban az invazív fajok kiszorításának, a vadkizárásnak és az erdőszerke-
zet-átalakítás hatásának vizsgá-
lata.

A vizsgálat mintavétellel történik: 10 x 10 m-es mintavételi négyzetekben (ún. kvadrátokban) vizsgáljuk a kezelés hatásának az elemzésére alkalmas változók alakulását. Ilyen változók elsősorban az aljnövényzetben megfigyelt fás- és lágyszárú növényegyedek faji hovatarto-
zása, egészségi állapota, mérete stb. A monitorozás első lépése az alapállapot felvétele, amelynek során a kezeléseket megelőző állapotot rögzítjük. A felmérést minden évben kétszer elvégezzük, nyár elején és végén. A vadkizárás hatásának nyomon követésére a kerítésen belül és ún. referenciaként azon kívül is kijelölünk mintavételi négyzeteket.

Az élőhely biológiai állapotának monitorozása (biodiverzitás monitoring) a kezelések közvetett hatásait mutatja, sok élőlénycso-
port együttes vizsgálatával. Kiegészítő vizsgálatként holt faanyag életközösségének feltárása is megtörténik, évente 5 őshonos, és 5 idegenhonos fatörzs elemzésével. A felmérést minden év augusztus 31-ig elvégezzük, a vizsgált faj szempontjából legalkalmasabb időpontban.

 

Az eredmények kiértékelésére a projekt utolsó évében, 2011-ben kerül sor.

Oldaltérkép   Impresszum
© Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország,
    Nagykőrösi Önkormányzat
Utolsó frissítés: 2014.08.22.
Kapcsolat English