Categories: LIFE program
      Date: Dec 29, 2010
     Title: Utolsó évéhez ért a Pusztai tölgyesek LIFE pályázat

Sikeres évet zártunk 2010-ben a Nagykőrös határában elterülő tölgyesekben. 2011-ben tovább folytatjuk a pusztai tölgyesek és homoki gyepek megőrzése érdekében végzett munkát.Az eddigiekhez hasonlóan zajlott tavaly is az erdősítések ápolása, a csemetesorok kapálása, a sorközökben felverődő akácsarjak mechanikus és vegyszeres kezelése. Közel 30 ha-on egy új technológiával, tuskómaró géppel történő talajelőkészítés után erdősítettünk. A módszer eredményei bíztatóak az erdősítésekkel elérni kívánt természetvédelmi célok tekintetében. A talajt mélyen megforgatva a csemeték fejlődéséhez szükséges jó vízellátás biztosítható, ugyanakkor a gyepszint értékes élővilágát csak keskeny sávokban bolygatjuk meg, amik hamar regenerálódnak. Az elmúlt évi csapadékos időjárás kedvezett a fejlődő csemetéknek, de ezzel együtt az egyéves gyomok is ellepték a bolygatott területeket.

Tavaly is elvégeztük a kezelések legnehezebb részét, az értékes tölgyes állományokban felverődő akác- és kései meggy sarjak leverését és vegyszeres kezelését. Több módszer gyakorlati alkalmazása után körvonalazódni látszanak az akác őshonos tölgyesekből történő visszaszorításának legeredményesebb módszerei is, mint pl. a Strázsa-hegyen alkalmazott törzsinjektálás.

A Csókáserdei Vadásztársaság irányításával komoly erőfeszítéseket tettük a bekerített területeken élő vadak eltávolítása érdekében, mely munka még nem ért véget.

A Pálfája Oktatóközpont 2010-ben is teljes kihasználtsággal működött, a város kulturális életének szerves részévé vált. Szinte nincs gyerek Kőrösön, aki ne fordult volna már meg az Oktatóközpontban vagy a tanösvényen. Emellett szoros együttműködés alakult ki az Oktatóközpont üzemeltetői és a város természetvédelem iránt elkötelezett civil szervezetei, polgárai között.A tölgyesek és homoki gyepek megőrzése szempontjából nagyon fontos volt a „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” Natura 2000 területen tavasszal lezajlott erdőterv-felülvizsgálat. Ennek során az erdészeti hatóság élőhelymegőrzési szempontok szerint módosította az erdőrészletekre vonatkozó erdőtervi határozatokat. Bár sok esetben lényeges előrelépés történt, a Natura 2000 terület értékes élőhelyei hosszú távú megőrzéséhez további lépések is szükségesek.

A pályázat záró évében is folytatódik a természetvédelmi kezelési és környezeti nevelési munka és a vadlétszám apasztása a bekerített területeken. Fontos feladat a villanypásztorok fejlesztése, a Strázsa-hegyi akácosok tarvágás utáni erdősítése és a terület bekerítése. Kifejezetten a záróévhez kapcsolódó feladataink a pusztai tölgyeseket európai léptékben vizsgáló konferencia megszervezése, a Duna-Tisza közi homokhátság természeti örökségét tárgyaló tanulmánykötet összeállítása, és a Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítése.

A pályázatunkban nemes, de egyúttal nehéz feladatot vállaltunk, amelyet csak számos ember összefogása révén lehetséges megvalósítani. Ezért ezúton szeretnék a projektben részvevő munkatársaim nevében is köszönetet mondani mindenkinek, aki a maga lehetőségei szerint, vállalkozóként, hivatalnokként vagy önkéntesként segítségünkre volt. Ezen felül külön szeretnék köszönetet mondani Bugarszki Nándornak, Csordás Lászlónak, Kapás Tibornak, Sutyinszki Csabának és Szidonya Istvánnak.

Verő György
projektvezető