Categories: LIFE program
      Date: Jan 24, 2009
     Title: Jól haladnak az erdészeti munkák Nagykőrösön

Végéhez közeledik a pályázatunk kulcsfontosságú részét jelentő erdészeti munkák első felvonása. Tavaly szeptembertől kezdődően 325 ha-on indult meg az invazív fafajok eltávolítása, majd nagyobb foltjaik helyén őshonos fafajok ültetése. A telepítések tavaszi befejezése után 60 hektár őshonos erdősítéssel lesz gazdagabb a nagykőrösi erdő. A csemetéket a készülő vadkizáró kerítésekkel tudjuk megvédeni a nagy számú dámvad, őz és vaddisznó pusztításától.Az őszi fakitermelés elsősorban az akác és az erdei fenyő ültetvényeit, és a tölgyesekbe behatolt akác, kései meggy, zöld juhar, nyugati ostorfa, amerikai kőris és lepényfa elszórt egyedeit érintette, melyeket a tölgyfákat nem károsítva hoztak ki a terüetről a munkálatokkal megbízott erdészet emberei. A munkák lehetőség szerint a talaj bolygatása nélkül, a gyepszint és az őshonos cserjeszint kíméletével zajlottak.

Az akác és társai eltávolítását követően nagyot változott a Csókás-erdő képe: a tölgyesekben hol kesebb, hol nagyobb tisztások maradtak az invazív fajok kitermelése után, és persze egyes területek teljesen fátlanná váltak. Utóbbiak erdősítése is elkezdődött az ősszel, majd az időjárás enyhültével tavasszal folytatódik a faültetés.

Bár az olyan erdőrészletekben, ahol a korábbi állomány sarj eredetű akácos volt, összesen 8 hektáron az alföldi erdősítésekre jellemző mélyszántást is alkalmaztuk, a területek döntő többségében, (50 hektáron) 30-40 cm mély, párhuzamos pásztákat húztunk, és ezekbe kerültek a szürke nyár és egyéb hazai nyárfajok, kocsányos tölgy, vadkörte, mezei juhar és csíkos kecskerágó csemetéi.

Szerencsére a téli időjárás sem akadályozza a vágástakarítás munkálatait, hiszen az őszi aprítást felváltó gallyégetés télen is végezhető. Az őszi-téli munkák végeztével azonban még nem dőlhetünk hátra. Az ültetések tavaszi befejezése után szinte azonnal bele kell fogni az erdősítések ápolásába, ami a kivágott akáctuskókról felverődő sarjak nyári leverésén keresztül az invazívok hajtásainak őszi permetezésig tart. Ősszel kerül sor az elpusztult csemeték pótlására is. Reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, nem nehezíti a munkánkat aszály, és így minél több csemete éri meg az őszt.

A faültetéssel párhuzamosan megindult a vadkizáró kerítések és villanypásztorok építése is. A nagykőrösi erdőben is jellemző vadsűrűség mellett sajnos csak ezen eszközök használatával tudjuk elérni, hogy erdősítéseink sikeresek legyenek, és a tölgyesek természetes felújulása - a makkról felnövő csemete - is esélyt kapjon.

Az őszi-téli és a tavasztól induló munkák közötti lélegzetvételnyi szünetben ezúton is köszönjük a kivitelező NEFAG Zrt. - Pusztavacsi Erdészet, az Erdő Bt. és a Ligre Kft. eddigi munkáját.