2011.10.10.

Konferencia a tölgyesekről


Október 6-8 között Kecskeméten rendeztük meg a Homoki erdőssztyepp-tölgyesek és pannon homoki gyepek nemzetközi konferenciát. A változatos szakmai program során a résztvevők számos előadás és diszkusszió során vitatták meg a hazai és külföldi erdőssztyeppek helyzetét. A konferencia zárónapján terepi kirándulás keretében ellátogattunk a Nagykőrös melletti LIFE projektterületen található tölgyerdőbe, és megcsodáltuk a híres Pálfáját is.

Kategória: LIFE program
Beküldte: wwf

A nagykőrösi LIFE program és a világon kizárólag a Duna-Tisza közén élő, fokozottan védett tartós szegfű (Dianthus diutinus) megőrzését célzó LIFE pályázat keretében a hétvégén nemzetközi konferenciát rendeztünk. Itt a pusztai tölgyesekhez hasonló erdőssztyepp élőhelyek kutatói, szakértői és gyakorlatban itt dolgozó erdészek osztották meg ismereteiket a résztvevőkkel. A nagykőrösi élőhely-rehabilitációs munka eredményei mellett a Kárpát-medence más területeiről, a törökországi száraz tölgyesekből és az ukrán sztyeppékről származó tapasztalatokat is megismerhettük.

Varga Zoltán professzor nyitó előadása az egész eurázsiai erdőssztyepp-övről adott áttekintést. Ezt követték a Kárpát-medence határainkon kívüli és azon belüli erdőssztyeppjeinek – főként a homoki tölgyeseknek – bemutatása, neves hazai és külföldi előadók tolmácsolásában. Megtudtuk többek között, hogy az idős pusztai tölgyesek védelme kulcsfontosságú, mivel regenerációs képességük igen gyenge. Ahol állományaik elpusztulnak, ott a helyreállításra kevés remény van. Érdekes beszámolót hallottunk arról, hogy milyen esélyekkel lehet fenntartani egy homoki tölgyest városi körülmények között – erre találunk példát Nyíregyházán. Az idős tölgyfák erdei életközösségekben betöltött szerepéről egy német kutató számolt be, kiemelve, hogy a hőscincér lárvái valóságos mérnöki munkát végeznek a korhadó fában, ezáltal más fajok számára is élőhelyet teremtenek. A szakmai program további részében fogalmat kaphattunk ritka szegfűfajunk, a tartós szegfű visszatelepítésének nehézségeiről éppúgy, mint az útmezsgyék szerepéről a természetvédelemben. Fontos hangsúlyt kapott az élőhelyet érintő problémák bemutatása is, így az veszélyesen terjedő, ún. invazív növények megfékezésének lehetőségei, a talajvízszint süllyedésének valós adatokra támaszkodó értékelése, vagy a növekvő létszámú vadállomány növényzetre gyakorolt hatásának elemzése. Természetesen az erdőgazdálkodás régi és új módszereinek megvitatása ugyancsak a szakmai program központjában álltak. Az egyes szekciók után volt idő a vitás pontok körüljárására is.

A konferencia utolsó napján terepi kirándulást szerveztünk a LIFE projektterületre. A túra célja az volt, hogy a résztvevők saját szemükkel is lássanak egy hazánkban található homoki tölgyest, így személyesen is megtapasztalhatták azt, amiről az előző két napban beszéltünk. A kirándulás első részében bejártuk a Nagykőrös határában lévő tölgyerdő egy részét, majd ellátogattunk a Pálfája erdei Oktatóközpontba és megtekintettük a híres Pálfáját is.

Képgaléria

Az elhangzott előadások, az absztraktkötet, és a bemutatott poszterek letölthetőek itt.

 

Oldaltérkép   Impresszum
© Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Magyarország,
    Nagykőrösi Önkormányzat
Utolsó frissítés: 2014.08.22.
Kapcsolat English